Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στην Κροατία να δημιουργήσει αποτελεσματικό μηχανισμό για την πρόληψη της διαφθοράς σε κρατικούς οργανισμούς, να εισάγει κώδικα συμπεριφοράς των εκλεγμένων αξιωματούχων σε όλα τα επίπεδα και να ελέγξει αν υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μάχη κατά της διαφθοράς σε όλες τις χώρες της ΕΕ τονίζεται ότι το νεότερο μέλος της Ένωσης έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά τη βελτίωση του πλαισίου για τη μάχη κατά της διαφθοράς, όχι όμως και για την αποτροπή της.

Η Κροατία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να εφαρμόσει στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς στις δημόσιες προμήθειες, κυρίως στον τομέα της υγείας και να διασφαλίσει μηχανισμούς προστασίας για τους "πληροφοριοδότες" που καταγγέλλουν περιπτώσεις διαφθοράς.

"Στόχος μας δεν είναι να αναφέρουμε ποια χώρα είναι πιο διεφθαρμένη από την άλλη. Δεν έχουμε πρόθεση να το κάνουμε. Με την έκθεση κατατάσσουμε τις χώρες με βάση το κριτήριο της μάχης κατά της διαφθοράς. Αλλά, προτείνουμε τι μπορεί να γίνει" ανέφερε η Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, Σεσίλια Μάλμστρομ παρουσιάζοντας την έκθεση.

Εκτός από την έκθεση παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που δείχνει ότι το 94% των Κροατών θεωρεί ότι στη χώρα είναι διαδεδομένη η διαφθορά. Το 6% των Κροατών απάντησε ότι τον περασμένο χρόνο δωροδόκησε ή με κάποιο τρόπο έγινε μάρτυρας υπόθεσης διαφθοράς.