Η διαφθορά στη Βουλγαρία εξακολουθεί να είναι εκτατεμένη, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του φαινομένου.

«Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί εδώ και καιρό ζήτημα προτεραιότητας για τη Βουλγαρία, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο οδήγησαν στη δημιουργία νέων θεσμών» τονίζεται- μεταξύ άλλων- και σημειώνεται πως η χώρα θα πρέπει να προφυλάξει τους θεσμούς καταπολέμησης της διαφθοράς από την πολιτική επιρροή και να διορίζει τις διοικήσεις με διαφάνεια και αμεροληψία.

Υπογραμμίζεται δε, ότι η εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς στα δικαστήρια θα πρέπει να γίνεται με τυχαία επιλογή δικαστών και προτείνεται η θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του κοινοβουλίου αλλά και η επιβολή ποινών για την αποτροπή φαινομένων διαφθοράς σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Στην έκθεση σημειώνεται ακόμη ότι το 73% των Βούλγαρων θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος να επιτύχει κανείς στον επιχειρηματικό τομέα είναι μέσω των πολιτικών διασυνδέσεων (ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 56%) ενώ εκφράζονται αμφιβολίες για το αν τα επίσημα στοιχεία που υποβάλλουν τα πολιτικά κόμματα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή τους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Εκφράζονται, επίσης, ανησυχίες για τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ σε χέρια λίγων, αλλά και την επέκταση του φαινομένου της «αυτολογοκρισίας» λόγω επιχειρηματικών, πολιτικών και άλλων πιέσεων που δέχονται οι δημοσιογράφοι.

Τονίζεται, παράλληλα, πως η διαφθορά ευνοεί το οργανωμένο έγκλημα, που απολαμβάνει, όπως σημειώνεται, την προστασία της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, της αστυνομίας και των τελωνείων.