Οι μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στην ΕΕ από την Τουρκία ή στην Τουρκία από την ΕΕ θα πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα προέλευσής τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο και την οποία ενέκρινε η ολομέλεια την Τετάρτη.

Ο κανόνας της επιστροφής δεν θα ισχύει μόνο για τους υπηκόους της ΕΕ και τους τούρκους υπηκόους, αλλά και για τους υπηκόους τρίτων χωρών που είτε εισέρχονται στην ΕΕ μέσω της Τουρκίας είτε στην Τουρκία μέσω της ΕΕ.

Η συμφωνία επανεισδοχής θα ωφελήσει τόσο την Τουρκία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι στο χέρι της Τουρκίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προκειμένου να εφαρμοστεί η συμφωνία στο ακέραιο», δήλωσε η εισηγήτρια Renate Sommer (ΕΛΚ, Γερμανία) .

Η συμφωνία περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες επιστροφής στη χώρα τους των παράνομων μεταναστών, που εισέρχονται ή διαμένουν παράνομα είτε στην Τουρκία είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποχρεώνει τις δύο πλευρές να δέχονται πίσω τούς υπηκόους τους, τους υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και τους απάτριδες που εισήλθαν είτε στην ΕΕ μέσω της Τουρκίας είτε στην Τουρκία μέσω της ΕΕ.

Η κα Sommer πρόσθεσε ότι η συμφωνία επανεισδοχής «θα συμβάλει σημαντικά στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ μέσω της Τουρκίας, θα βοηθήσει στην πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος και ιδίως της εμπορίας ανθρώπων, και θα ανακουφίσει την πίεση που δέχεται η Ελλάδα και, ως εκ τούτου, η ΕΕ στο σύνολό της».

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την επιτήρηση των συνόρων της Τουρκίας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας επανεισδοχής, η Τουρκία θα λάβει χρηματοοικονομική και τεχνική βοήθεια από την ΕΕ για την ανάπτυξη της συνοριακής της αστυνομίας και τον εξοπλισμό για την εποπτεία των συνόρων. Θα μπορέσει με τον τρόπο αυτό να καταστήσει πιο ασφαλή τα σύνορά της με τις γειτονικές χώρες, όπως η Συρία, το Ιράν και το Ιράκ.

Πριν τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία επανεισδοχής θα πρέπει ακόμη να επικυρωθεί επισήμως τόσο από την ΕΕ όσο και την Τουρκία. Οι διατάξεις σχετικά με τους υπηκόους της ΕΕ και της Τουρκίας θα τεθούν σε ισχύ δύο μήνες μετά από την ολοκλήρωση της επικύρωσης, αλλά οι διατάξεις που διέπουν τους υπηκόους τρίτων χωρών με τις οποίες η Τουρκία δεν έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες θα τεθούν σε ισχύ τρία χρόνια αργότερα.