Περιοριστικό βρίσκει τον νόμο για το Διαδίκτυο στη Τουρκία η Κομισιόν, σύμφωνα με μια γραπτή απάντηση του ευρωπαίου επιτρόπου αρμόδιου για τη Διεύρυνση της ΕΕ Στέφαν Φίλε σε Ισπανό Χριστιανοδημοκράτη ευρωβουλευτή.

Ο Επίτροπος Φίλε ανέφερε ότι η Κομισιόν θεωρεί πολύ περιοριστικό και ενάντιο στην ελευθερία της έκφρασης το νόμο που υιοθέτησε η Τουρκία για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισήμανε ο Φίλε, έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες της για πολλές περιπτώσεις δυσανάλογων απαγορεύσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε διάφορους ιστοτόπους στην Τουρκία. Οι ανησυχίες αυτές έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2013.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόσθεσε ο επίτροπος, έχει ήδη μεταφέρει την ανησυχία της στις τουρκικές αρχές όσον αφορά τους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, ενώ αναμένει περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ευθυγράμμιση της τουρκικής νομοθεσίας για το Διαδίκτυο με το κοινοτικό κεκτημένο και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο επίτροπος Φίλε, ωστόσο, δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Ισπανού Χριστιανοδημοκράτη ευρωβουλευτή αν τα μέτρα αυτά είναι ή όχι ασύμβατα με τις αξίες και τα πρότυπα της ελευθερίας της έκφρασης στην ΕΕ και επίσης αν η πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να εμποδίσει την πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες αποτελεί παραβίαση της ελευθερίας των πολιτών-χρηστών του Διαδικτύου.

Δεν απάντησε επίσης αν αντιτίθεται στην οδηγία 2009/136/ΕΚ (2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η δυνατότητα των τουρκικών αρχών να καταγράφουν και να αποθηκεύουν το ιστορικό όλων των χρηστών του Διαδικτύου για μια περίοδο δύο ετών.