Σε ψήφισμα τους σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας το 2013 για την διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασαν την βαθιά ανησυχία τους για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία σχετικά με τα δημοσιεύματα περί κρουσμάτων διαφθοράς στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, ενώ υποστήριξαν ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας πρέπει να καταστεί προτεραιότητα για τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της χώρας.

Τονίζουν τη σημασία του στενού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας σχετικά με τη διαδικασία μεταρρύθμισης ούτως ώστε οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν και ζητούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταβάλει προσπάθειες για το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 της ενταξιακής διαπραγμάτευσης, τα οποία αφορούν το δικαστικό σύστημα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις

Σχετικά με τον περιορισμό των ελευθεριών στο Διαδίκτυο και στον Τύπο, η Επιτροπή εκφράζει την βαθιά της ανησυχία, για τους νέους νόμους, οι οποίοι κρίνει πως εισάγουν δυσανάλογους ελέγχους και παρακολούθηση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο καθώς και για το νέο νόμο όσον αφορά το δικαστικό σώμα οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Τουρκία μακριά από την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης για ένταξη στην ΕΕ.

Στο ψήφισμα τους ακόμη οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν τις τουρκικές αρχές να προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής μειονότητας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στην κουρδική γλώσσα στα δημόσια σχολεία. Εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για την κοινή δήλωση των ηγετών των δύο κοινοτήτων για την επανέναρξη των συνομιλιών για την επανένωση της Κύπρου τονίζοντας τη σημασία της επανένωσης.