Η σλοβενική κυβέρνηση υιοθέτησε πρόγραμμα μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την πάταξη της διαφθοράς, το οποίο καθορίζει τα αρμόδια όργανα και τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να εφαρμοστούν οι προτάσεις της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, τα μέλη της οποίας υπέβαλαν αμετάκλητη παραίτηση πριν από τρεις μήνες.

Οι τομείς στους οποίους θα ερευνηθεί αν είναι διαδεδομένο το φαινόμενο διαφθοράς και θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς και των κρατικών οργάνων είναι η υπόθεση της νέας παραγωγικής μονάδας TES 6, στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Σοστάνι, που είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στη χώρα, οι τράπεζες με μεγάλες απώλειες και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβενίας θα συντονίσει το πρόγραμμα και θα πρέπει να ετοιμάσει δύο ενδιάμεσες εκθέσεις, την 1η Μαΐου και την 1η Οκτωβρίου και μία τελική έκθεση έως την 1η Μαρτίου του 2015.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Γκρέγκορ Βίραντ, μεταξύ των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται είναι η υποχρέωση του νομοθέτη να κατονομάζει τους ξένους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην κατάρτιση της νομοθεσίας και να ανακοινώνει τις αμοιβές τους.

Ο κ. Βίραντ είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ετοιμάσει αλλαγές στο νόμο περί τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπουν την απομάκρυνση δημάρχων με τοπικές εκλογές.

Επιπλέον εξετάζονται αλλαγές που διευρύνουν τις εξουσίες της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς όσον αφορά την εποπτεία των περιουσιακών στοιχείων όσων ασκούν δημόσια λειτουργήματα.

Ο κ. Βίραντ εξήγησε ότι αρκετά υπουργεία θα αναλάβουν καθήκοντα καταπολέμησης της διαφθοράς και ότι θα καθοριστούν προθεσμίες ολοκλήρωσης των ερευνών.

Τον περασμένο χρόνο, η αστυνομία υπέβαλε περίπου 3.000 μηνύσεις για οικονομικά εγκλήματα, ποσοστό αυξημένο κατά 50% σε σύγκριση με το 2012 και η συνολική ζημία υπολογίζεται σε 190.000 ευρώ.