Ισχυρότερες εγγυήσεις για τη μεταφορά δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ αναμένεται να εισηγηθούν οι ευρωβουλευτές, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, την Τετάρτη 12 Μαρτίου, επί της αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει την προστασία δεδομένων. 

Χάρη στους νέους κανόνες, οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν πιο εύκολα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους.

Ευκολότερη θα γίνει και η μεταφορά δεδομένων σε όλη την Ευρώπη από τις αρμόδιες εταιρίες. Θα αυξηθούν, ωστόσο, τα πρόστιμα προς αυτές που παραβιάζουν τους κανόνες.