Άρση των απεργιακών μέτρων και συγκεκριμένα της αποχής από την υπερωριακή απασχόληση αποφάσισαν οι λιμενικοί υπάλληλοι στην Κύπρο

Σύμφωνα με την απόφασή τους και μετά την μεσολάβηση των συντεχνιών και του Προέδρους του ΔΣ της ΑΛΚ, οι λιμενικοί υπάλληλοι δίνουν χρόνο ως το τέλος στις αρμόδιες υπηρεσίες για διαβουλεύσεις και ρύθμιση του ζητήματος της υπερωριακής απασχόλησης. 

Μετά και την απόφαση αυτή το λιμάνι Λεμεσού θα λειτουργήσει κανονικά και θα εξυπηρετήσει τους χρήστες του κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.