Η επιστροφή του ΦΠΑ στο 19%, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και η διαφοροποίηση του φόρου επί των εισοδημάτων, είναι τα κύρια φορολογικά μέτρα που καθορίζονται στο πολιτικό πρόγραμμα, για το οποίο η κυβέρνηση της Ρουμανίας θα αναλάβει δέσμευση ευθύνης, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ολομέλεια της ρουμανικής Βουλής.

"Απλοποιούμε τη φορολογία και αυξάνουμε τη φορολογική ανταγωνιστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από: α) τη μείωση της συνολικής φορολογίας β) τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης γ) την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος δ) την βελτίωση της συλλογής των εσόδων του προϋπολογισμού ε) τη μείωση της φοροδιαφυγής" αναφέρεται στο πολιτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης.

Η ρουμανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο μιας προοδευτικής αύξησης του κατώτατου μισθού στο επίπεδο των 1.100 λέι, μέχρι τα τέλη του 2016, προκειμένου να περιορίσει το φαινόμενο της φυγής υψηλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού ("brain drain"- "διαρροή εγκεφάλων") και να μειώσει τη φτώχεια για 580.000 άτομα έως το 2020, παρέχοντας ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο θα βασίζεται σε ένα θεσμικό μηχανισμό αναγνώρισης, αξιολόγησης και παρέμβασης σε όλες τις περιπτώσεις των κοινωνικών κινδύνων.

Στον τομέα της γεωργίας, το κυβερνητικό πρόγραμμα ορίζει ως προτεραιότητα τη θεσμική μεταρρύθμιση του υπουργείου Γεωργίας και των θεσμικών οργάνων μειωμένης εξασφάλισης.

Όσον αφορά τον τουρισμό προβλέπεται η υιοθέτηση νόμου για την ενίσχυση του "brand name" της χώρας μέσω της προώθησης ρουμανικών προϊόντων και της εκπόνησης μίας εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό.

Ένα από τα έργα προτεραιότητας για την επόμενη περίοδο στον τομέα της ενέργειας είναι η αύξηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρισμού και θέρμανσης, που ως κύρια πηγή θα αξιοποιεί τα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και εξασφαλίζοντας την παροχή ζεστού νερού και θέρμανσης στον πληθυσμό με χαμηλό κόστος.

Στον τομέα των μεταφορών ως έργα προτεραιότητας αναφέρονται η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ναντλάκ- Αράντ- Βουκουρεστίου, που θα συνδέσει τη Ρουμανία με τον ευρωπαϊκό διάδρομο IV, καθώς και η αναβάθμιση του περιφερειακού δρόμου του Βουκουρεστίου σε αυτοκινητόδρομο, στο βόρειο και νότιο τμήμα του. 

Το τρίτο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Βίκτορ Πόντα θα επιδιώξει την ορθή διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και την αξιοποίησή τους στον μέγιστο βαθμό.