Την αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τα πορίσματα των ευρωβουλευτών μετά από την ολοκλήρωση της εξάμηνης διερεύνησης των δραστηριοτήτων μαζικής παρακολούθησης των ΗΠΑ θα συζητήσει η ολομέλεια την Τρίτη στις 3 μ.μ (τοπική ώρα Γαλλίας).

Οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν, χάρη στη νέα νομοθεσία, να ελέγχουν καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα τους. Θα αυξηθούν, επίσης, τα πρόστιμα προς τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες.

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να αποσύρουν την υποστήριξή τους προς την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, εάν δεν σταματήσουν οι δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης από τις ΗΠΑ. Αναμένεται, επίσης, να προτείνουν να μείνει η προστασία των δεδομένων εκτός των εμπορικών συνομιλιών και να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων.