Εναντίον της επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας τάσσεται το 69% των Γερμανών, σύμφωνα με δημοσκόπηση, ενώ η πλειοψηφία εκφράζει ανησυχία για ενδεχόμενες συνέπειες που θα υποστεί και η Γερμανία από την κρίση στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του Γερμανορωσικού Επιμελητηρίου Εξωτερικού Εμπορίου, μόνο το 24% των ερωτηθέντων θεωρεί τις οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ενδεδειγμένο μέσο διευθέτησης της κρίσης, ενώ το 69% εκτιμά ότι τα οικονομικά μέτρα δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Επιπλέον το 64% ανησυχεί για ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της κρίσης και στην Γερμανία, με το 32% να δηλώνει το αντίθετο.

Το 57% των Γερμανών θεωρεί υπεύθυνη για την κρίση την προηγούμενη κυβέρνηση της Ουκρανίας, ενώ στο ερώτημα, εάν η κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στην προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου για την Γερμανία, το 44% απαντά θετικά και το 49% εμφανίζεται να μην ανησυχεί. Το 64% πάντως εξακολουθεί να θεωρεί τη Ρωσία αξιόπιστο προμηθευτή πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως και πριν.