Το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες, συμφώνησε, σε γενική προσέγγιση, σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για τον καθορισμό νέων αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Railway Agency-ERA) με σκοπό να διαμορφωθεί ο μελλοντικός ισχυρότερος ρόλος του στην έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας και στην αδειοδότηση οχημάτων.

Στο Συμβούλιο προήδρευσε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Ο υπουργός, μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου δήλωσε:

«Σήμερα το Συμβούλιο είχε μία πολύ παραγωγική συζήτηση επί μίας πληθώρας θεμάτων. Η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των υπουργών απέδωσε σημαντικές αποφάσεις για τον τομέα των σιδηροδρόμων, τα θετικά αποτελέσματα των οποίων θα είναι ορατά στο εγγύς μέλλον. Επίσης, είχαμε μία παραγωγική ανταλλαγή απόψεων για την αστική κινητικότητα, ιδιαιτέρως για μέτρα προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο ΕΕ, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις καθημερινές ζωές των Ευρωπαίων πολιτών. Τέλος, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πολλά από τα θέματα κατά την έως τώρα διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας. Συνεχίζουμε τη συστηματική δουλειά μας, αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί».

Σχετικά με τον σκοπό των νέων κανόνων του τεχνικού πυλώνα του 4ου σιδηροδρομικού πακέτου, ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση του τεχνικού πυλώνα του 4ου σιδηροδρομικού πακέτου αναμένεται να αυξήσει τις οικονομίες κλίμακας για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ, να μειώσει τα διοικητικά βάρη και να επισπεύσει τις διοικητικές διαδικασίες. Θα πρέπει, επίσης, να βοηθήσει στην αποφυγή κάθε κεκαλυμμένης διάκρισης στην έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας και των αδειοδοτήσεων των οχημάτων».

Ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τους υπουργούς κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου ήταν και η πρόταση Κανονισμού για το Shift2Rail. Ο Κανονισμός αυτός προβλέπει τη σύσταση μίας Κοινοπραξίας (Joint Venture) με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία, με χρονικό ορίζοντα το 2024, θα είναι ο κύριος διαχειριστής των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα των σιδηροδρόμων, με συνολικά κεφάλαια 1 δισ. ευρώ (περίπου 450 εκατ. ενωσιακοί πόροι και τα υπόλοιπα ιδιωτικοί πόροι).

Σχετικά, ο υπουργός δήλωσε:

«Το ισχυρό ενδιαφέρον μας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές αντανακλάται επίσης στην ενσωμάτωση στις προτεραιότητές μας της πρότασης Κανονισμού για τη σύσταση Κοινοπραξίας Shift2Rail, ως ένα εργαλείο που θα προωθήσει την έρευνα στον σιδηροδρομικό τομέα και που θα δώσει ώθηση στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεταφορών, καθώς και την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της αγοράς σε αυτόν τον τομέα».

Άλλο θέμα που συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών ήταν η Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αστική κινητικότητα.

Πρόκειται για πρόταση συγχρηματοδότησης από την ΕΕ ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής κινητικότητας αξιοποιώντας τους υπάρχοντες μηχανισμούς. Ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Παπαδόπουλος, είπε σχετικά:

«Στη στρατηγική "Ευρώπη 2020" για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ένα εκσυγχρονισμένο και βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών έχει ιδιάζουσα σημασία. Η μελλοντική ανάπτυξη της Ένωσης περνάει και μέσα από την εξέταση της αστικής διάστασης των μεταφορών».