Κατά 17% μέσο όρο θα μειωθεί η συγκομιδή καπνού στην ΠΓΔΜ το τρέχον έτος.

Σε αυτό συμφώνησαν την Πέμπτη το υπουργείο Γεωργίας, εκπρόσωποι των καπνοπαραγωγών της χώρας και καπνέμποροι, ώστε να μην υπάρξουν αδιάθετες ποσότητες καπνού το 2014.

Όπως αναφέρθηκε, οι λόγοι για τη μείωση της φετινής συγκομιδής σχετίζονται με τη μείωση των παραγγελιών και με τις δυσκολίες διάθεσης του καπνού στις διεθνείς αγορές.

Καπνοκαλλιεργητές οι οποίοι παράγουν πάνω από 1000 κιλά θα πρέπει να μειώσουν την παραγωγή κατά τουλάχιστον 20 % . Ωστόσο, αυτοί που παράγουν μέχρι 500 κιλά δεν θα υποστούν καμία μείωση στην παραγωγή τους.

Όλοι οι καπνοπαραγωγοί της χώρας που είχαν κάνει συμφωνίες με τους καπνέμπορους το 2013 για την εξαγορά του προϊόντος τους θα μπορούν και το 2014 να συνάψουν ανάλογες συμφωνίες, ενώ η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ θα συνεχίσει και το 2014 να επιδοτεί τους καπνοπαραγωγούς με ένα ευρώ το κιλό καπνού.

Η καλλιέργεια καπνού στην ΠΓΔΜ είναι μία από τις πιο διαδεμόνες αγροτικές καλλιέργειες στη χώρα.

Οι καταγεγραμμένοι καπνοπαραγωγοί στην ΠΓΔΜ ανέρχονται στους 34.600 εκ των οποίων οι 10.700 υπάγονται σε αυτούς που καλλιεργούν μέχρι 500 κιλά.

Η παραγωγή καπνού στην ΠΓΔΜ για το 2014 αναμένεται να ανέλθει στους 25.000 τόνους και όπως ανέφεραν εκπρόσωποι της κυβέρνησης της χώρας, η διάθεση της είναι εξασφαλισμένη και δεν πρόκειται να ανακύψουν προβλήματα.

 

TAGS