Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε ισχυρό μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία και η ΕΕ με τα κράτη μέλη της υπέγραψαν τις πολιτικές διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία, όπως τονίζεται μεταξύ άλλων στο κείμενο των τελικών συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Όπως υπογραμμίζεται, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε έντονα την προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης στη Ρωσική Ομοσπονδία και δεν την αναγνωρίζει, ενώ ελλείψει βημάτων για αποκλιμάκωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίων και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ακύρωσε την επόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρότι παραμένει ανοικτό στο διάλογο, δεν αποκλείει επιπρόσθετες και ευρείες συνέπειες στις σχέσεις με τη Ρωσία σε περίπτωση περαιτέρω ενεργειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας προκειμένου να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στην Ουκρανία και κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν ενδεχόμενα στοχευμένα μέτρα. Η Σύνοδος Κορυφής αποφάσισε ακόμη να προωθήσει την υπογραφή των Συμφωνιών Σύνδεσης με τη Γεωργία και τη Μολδαβία.

Εξάλλου, η Σύνοδος Κορυφής υιοθέτησε συμπεράσματα και για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Υπογραμμίζεται ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την επανέναρξη των συνολικών διαπραγματεύσεων για διευθέτηση του Κυπριακού με βάση την κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου με σκοπό την επανένωση της Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τηρουμένων των αρχών στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η διαίρεση της Κύπρου έχει διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τονίζει τη σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης δυναμικής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έτοιμο να επιτελέσει το ρόλο του συμβάλλοντας στη στήριξη των διαπραγματεύσεων. Η επανένωση της Κύπρου θα είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων και υπό το πρίσμα αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο μερών και τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν αποφασιστικά στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να δώσουν ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία».

Σε ό,τι αφορά τα θέματα της οικονομίας στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται ότι η Ευρώπη εξέρχεται από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και ότι η ευρωπαϊκή οικονομία ανακάμπτει, μετά από αρκετά χρόνια περιορισμένης ή ακόμη και αρνητικής ανάπτυξης. Επίσης, επισημαίνεται με έμφαση πως η ανάκαμψη αναμένεται φέτος να ενισχυθεί.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκλήρωσε ακόμη τις εργασίες της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και διεξήγαγε μια πρώτη συζήτηση για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ενόψει της ενδιάμεσης επανεξέτασης κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2015.

Επικεντρώθηκε επίσης σε μια ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ως μοχλό για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, πραγματοποίησε μια πρώτη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030 και συμφώνησε ως προς τα επόμενα βήματα. Υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης μεταξύ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον κανονισμό σχετικά με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό εξυγίανσης , ο οποίος θα προετοιμάσει την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς μία ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αναφέρει η Σύνοδος Κορυφής. Οι "28" ενέκριναν την οδηγία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την ενέργεια υπογραμμίζεται ότι οι προσπάθειες για μείωση των υψηλών ποσοστών ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης όσον αφορά το φυσικό αέριο θα πρέπει να ενταθούν, ιδίως για τα κράτη μέλη με την μεγαλύτερη εξάρτηση. Όπως επισημαίνεται, ο μετριασμός της ζήτησης ενέργειας μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα που θα συμβάλει και σε άλλους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να διενεργήσει σε βάθος μελέτη της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και να υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2014 συνολικό σχέδιο για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ.

Το σχέδιο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η ΕΕ οφείλει να επιταχύνει την περαιτέρω διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της, να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της ισχύ και την ενεργειακή της απόδοση, να εξακολουθήσει να αναπτύσσει ανανεώσιμες και άλλες εγχώριες πηγές ενέργειας και να συντονίσει την ανάπτυξη των υποδομών που θα στηρίζουν αυτή τη διαφοροποίηση με βιώσιμο τρόπο. Τα κράτη μέλη θα επιδείξουν αλληλεγγύη σε περίπτωση αιφνίδιων διακοπών του ενεργειακού εφοδιασμού σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα.