Μνημόνιο με βάση το οποίο η Ρουμανία πληροί τις προϋποθέσεις να λάβει κοινοτικές μη επιστρεπτέες ενισχύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 ενέκρινε χθες η κυβέρνηση της χώρας. 

Τα κονδύλια αυτά προτείνεται από την Εθνική Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών Ρουμανίας (CNADNR) να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του κεντρικού αυτοκινητοδρόμου Σίμπιου-Μπρασόβ και του ανατολικού Μπρασόβ-Μπακάου.

Το μνημόνιο, υπό τον τίτλο "Στρατηγική για την απορρόφηση μη επιστρεπτέων ευρωπαϊκών κονδυλίων, που σχετίζονται με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων στη Ρουμανία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος POIM 2014-2020", αναφέρει ότι τα χρήματα θα διατεθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού προγράμματος POIM 2014-2020 για τις μεγάλες υποδομές.