Το Μαυροβούνιο άρχισε διαπραγματεύσεις σε δύο νέα ενταξιακά κεφάλαια- το κεφάλαιο επτά για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και το κεφάλαιο δέκα για την κοινωνία της πληροφορίας και τα ΜΜΕ στη διακυβερνητική διάσκεψη που διεξήχθη στις Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας του Μαυροβουνίου, πρέσβης Αλεξάνταρ Άντριγια Πέγιοβιτς εξέφρασε ικανοποίηση επειδή μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων στον τομέα του κράτους δικαίου, η διαπραγματευτική διαδικασία συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό και πρόοδο σε άλλα πεδία, όπως το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και η κοινωνία της πληροφορίας και τα ΜΜΕ.

Ο κ. Πέγιοβιτς τόνισε ότι οι καθορισμένες αποστολές στα συγκεκριμένα, όπως και στα υπόλοιπα διαπραγματευτικά κεφάλαια δεν έχουν στόχο μόνο την εναρμόνιση της νομοθεσίας του Μαυροβουνίου με τις ευρωπαϊκές διατάξεις, αλλά και τη βαθμιαία αναμόρφωση της κοινωνίας της χώρας και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η περαιτέρω εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και η εφαρμογή των διατάξεων στον τομέα του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση της τεχνολογικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και συνολικής κοινωνικής προόδου στο Μαυροβούνιο, υπογράμμισε.

Το Μαυροβούνιο, έως το τέλος του 2015, με την υιοθέτηση νέων και την τροποποίηση των υφιστάμενων νόμων στον τομέα αυτό θα επιτύχει πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές διατάξεις, ανέφερε ο κ. Πέγιοβιτς.

Παράλληλα με τις νομοθετικές δραστηριότητες, η χώρα θα συνεχίσει το έργο της ενδυνάμωσης της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Μαυροβουνίου.

Όσον αφορά το διαπραγματευτικό κεφάλαιο 10 για την κοινωνία της πληροφορίας και τα ΜΜΕ, ο κ. Πέγιοβιτς υπογράμμισε ότι θα έχει επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση και σημείωσε ότι ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα πρότυπα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οπτικο-ακουστική πολιτική και στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας καθώς και στη συνεπή εφαρμογή τους.