Σύσταση, με την οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "να υιοθετήσει μία αποφασιστική στάση έναντι της Βουλγαρίας και να εξετάσει σοβαρά αν είναι κατ' αρχήν εφικτή η κανονικότητα στη χρήση κονδυλίων της ΕΕ στο συγκεκριμένο πλαίσιο", ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, ο εισηγητής Μάρκους Πίπερ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Γερμανία) πρότεινε το εν λόγω κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε σήμερα, μετά την προκαταρκτική έγκριση του από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την Τρίτη, πάντως, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς είχε διευκρινίσει, σε συνέντευξη Τύπου, πως ακόμη και αν η απόφαση αυτή υιοθετείτο, δεν θα ήταν νομικά δεσμευτική και ως εκ τούτου δεν θα οδηγήσει άμεσα σε "πάγωμα" της χρηματοδότησης.

Στο σημείο 296 της έκθεσης, υπό τον τίτλο "Απουσία προόδου στη Βουλγαρία", αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "ανησυχεί πολύ για την έλλειψη προόδου στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου, η οποία είναι πλέον επτά ετών", καθώς και για την "επίμονα υψηλή επικράτηση της διαφθοράς και τη γενικότερη δυσκολία που παρατηρείται όσον αφορά στην απόδοση ευθυνών και τη διόρθωση σφαλμάτων".

Με το σημερινό ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία σχετικά με την αξιολόγηση της Βουλγαρίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.