Το γύρισμα ήταν στημένο άψογα.

Το τηλεοπτικό συνεργείο έτοιμο στις θέσεις του. Η δημοσιογράφος ξεκινάει να συστήνει τον καλεσμένο της... τον πλησιάζει... του μιλάει και ξαφνικά γλιστράει και πέφτει στα παγωμένα νερά του ποταμού. 

Από τις άτυχες στιγμές του επαγγέλματος...