Η ενίσχυση της συνεργασίας στη μάχη κατά του χρηματισμού και στη διευθέτηση συγκρούσεων συμφερόντων είναι ο στόχος περιφερειακής διάσκεψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς που διοργανώνει στο Βουκουρέστι το ρουμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στη διάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ρουμανικής προεδρίας στη Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) συμμετέχουν επικεφαλής θεσμών κατά της διαφθοράς και δικαστικοί που έχουν εμπειρία στη διευθέτηση υποθέσεων διαφθοράς σε ανώτατα επίπεδα.

Στη διήμερη συνάντηση λαμβάνουν μέρος εμπειρογνώμονες από την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Βρετανία και ανώτατοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και της Πρωτοβουλίας για την Ανάκτηση Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR Initiative).

Η περιφερειακή διάσκεψη στοχεύει στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από τις χώρες που συμμετέχουν στην SEECP, στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον αγώνα κατά της διαφθοράς και παρέχει την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων, ενθάρρυνσης του άμεσου διαλόγου στην εδραίωση της εμπιστοσύνης για την καταπολέμηση του φαινομένου και των δεσμών του με σοβαρά εγκλήματα.

Η συνάντηση διοργανώνεται από το ρουμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, την πρεσβεία της Βρετανίας στο Βουκουρέστι, το ίδρυμα Konrad Adenauer Stiftung- Πρόγραμμα για το Κράτος Δικαίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη