Η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, μέχρι τώρα γενικός ελεγκτής, ανέλαβε από σήμερα την διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Είναι η πρώτη διοικητής στην ιστορία της Τράπεζας.

Η Γιωρκάτζη διαβεβαίωσε ότι θα μελετηθούν σε βάθος όλα τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα στο πλαίσια πάντα των νομοθεσιών που διέπουν την λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωσυστήματος.

Η Γιωρκάτζη είπε ότι αισθάνεται τη φυγή κεφαλαίων και ανθρώπων από την Κύπρο και τόνισε ότι έχει πλήρη αντίληψη ότι η ευθύνη που αναλαμβάνει και η πρόκληση είναι μεγάλη.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη διασφάλισης ρευστότητας στο σύστημα, ορθολογικής διαχείρισης των NPLs και ενδυνάμωσης της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών.

«Αναγνωρίζω, όπως όλοι, τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας. Συμμερίζομαι τις αγωνίες, τις ανασφάλειες και δυσπιστίες που βασανίζουν καθημερινά τα νοικοκυριά και ταλανίζουν τις επιχειρήσεις. Εισπράττω τις τάσεις φυγής, ανθρώπων και κεφαλαίων, από την Κύπρο. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Η Κύπρος, η πατρίδα μας, χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω και θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ουσιαστικά και αποφασιστικά για αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών», είπε απευθυνόμενη στο προσωπικό της Τράπεζας.