Ο συνολικός πληθυσμός της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ξένων υπηκόων οι οποίοι κατοικούν στη χώρα, μειώθηκε κατά 217.000 πρόσωπα μέσα σε ένα χρόνο την 1η Οκτωβρίου 2013, όπως κατέδειξαν στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα και αποκαλύπτουν επίσης πως οι άνθρωποι άνω των 65 ετών στη χώρα είναι πλέον πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού.

Την 1η Οκτωβρίου 2013 ο συνολικός πληθυσμός του ιαπωνικού αρχιπελάγους καταγράφηκε πως ανέρχεται σε 127.298.000 πρόσωπα, δηλαδή κατέγραψε μια μείωση 0,17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό είναι το τρίτο συναπτό έτος κατά το οποίο ο πληθυσμός της Ιαπωνίας στο σύνολό του ελαττώνεται κατά πάνω από 200.000 πρόσωπα, καθώς οι θάνατοι των ηλικιωμένων δεν αντισταθμίζονται από τις γεννήσεις, που είναι καταφανώς ανεπαρκείς.

Ο αριθμός των προσώπων 65 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 1,1 εκατ. για να φθάσει συνολικά τα 31,9 εκατ. πρόσωπα, ήτοι το 25,1% του συνόλου του πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με μια άλλη στατιστική μελέτη η οποία είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον περασμένο Ιανουάριο, η γήρανση του πληθυσμού θα συνεχίσει να επιταχύνεται, σε βαθμό που το έτος 2060 αναμένεται η πληθυσμιακή ομάδα των πολιτών άνω των 65 ετών να φθάσει το 40%.

Ο πληθυσμός της Ιαπωνίας σε ηλικία εργασίας μειώθηκε κάτω από τα 80 εκατ. πρόσωπα για πρώτη φορά εδώ και 32 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Ο αριθμός των κατοίκων της χώρας ηλικίας από 15 έως 64 ετών μειώθηκε κατά 1,45% σε ετήσια βάση στα 79,01 εκατ. πρόσωπα.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να εντείνουν τις ανησυχίες για το γεγονός πως οι νεότερες γενιές θα αναγκαστούν να πληρώσουν για το αυξανόμενο κόστος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται δυσανάλογα.

Από οικονομική άποψη η μείωση του πληθυσμού δεν αντισταθμίζεται ούτε από μια πολιτική προσέλκυσης μεταναστών. Παρά το ότι η Ιαπωνία παροτρύνεται να υιοθετήσει μια τέτοια πολιτική από διάφορες πλευρές, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η μετανάστευση στη χώρα αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτη, εξαιτίας των έντονων επιφυλάξεων τόσο των αρχών, όσο και των ίδιων των Ιαπώνων πολιτών.