Μεγάλος αριθμός πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εξακολουθεί να μην γνωρίζει ποια ακριβώς είναι η σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 1/3 θεωρεί ότι η Βοσνία είναι ήδη σε διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Παρ' ότι, λόγω μη εκπλήρωσης όρων, δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ ούτε η Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης μεταξύ Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και ΕΕ, πάνω από το 35% των ερωτηθέντων νομίζει ότι η χώρα του έχει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ και το 32% δηλώνει ότι η Βοσνία διεξάγει διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών της Βοσνίας, 85%, επιθυμεί να δει τη χώρα του μέλος της ΕΕ.

Το ποσοστό στήριξης είναι λίγο μεγαλύτερο στην Κροατο-Μουσουλμανική Ομοσπονδία σε σύγκριση με την άλλη οντότητα, τη Σερβική Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, το 90% των πολιτών που ζουν στην Κροατο-Μουσουλμανική Ομοσπονδία και το 75% των κατοίκων της Σερβικής Δημοκρατίας τάσσεται υπέρ της προσχώρησης της Βοσνίας στην ΕΕ.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το 85% ερωτηθέντων έχει θετική άποψη για την ΕΕ, ποσοστό αυξημένο κατά 5% σε σύγκριση με ανάλογη έρευνα που διεξήχθη το 2013.

Ως το σημαντικότερο πλεονέκτημα που θα φέρει η ένταξη στην ΕΕ, οι πολίτες της Βοσνίας αναφέρουν πρώτο το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και στη δεύτερη θέση τοποθετούν τη διασφάλιση της ειρήνης και την πολιτική σταθερότητα.

Μόνον το 7% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει όφελος από την ένταξη στην ΕΕ και ως πιθανές αρνητικές πτυχές της προσχώρησης της Βοσνίας στην ΕΕ οι ερωτηθέντες αναφέρουν την ενδεχόμενη αύξηση των εξόδων διαβίωσης και των φόρων.

Το 10% των πολιτών θεωρεί ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν έχει ελλείψεις, και τα 2/3 των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση, που πρέπει να υλοποιηθεί είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς.