Στην πολύπλοκη κοινοτική νομοθεσία που καθιστά την ΕΕ ευάλωτη στη διαφθορά αναφέρεται δημοσίευμα του ιστοτόπου euobsever.com, ο οποίος επικαλείται έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Transparency International.

Η έκθεση μελετά τη λειτουργία δέκα ευρωπαϊκών οργάνων και επικεντρώνεται στους κινδύνους εσωτερικής διαφθοράς. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεθνούς Διαφάνειας στις Βρυξέλλες Καρλ Ντόλαν «τα όργανα της ΕΕ έχουν κάνει αρκετά για να τακτοποιήσουν τα του οίκου τους, αλλά τα ισχυρά θεμέλια υπονομεύονται από τους πολύπλοκους κανόνες, τον εφησυχασμό και την έλλειψη συνέχειας». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έκθεση επισημαίνει ότι «υπάρχουν καλά θεμέλια στο σύστημα της ΕΕ που στηρίζουν την ακεραιότητα και την ηθική».

Τα ισχυρά θεμέλια ωστόσο «συχνά υπονομεύονται από κακές πρακτικές, έλλειψη πολιτικής ηγεσίας, αδυναμία διάθεσης επαρκούς προσωπικού και χρηματοδότησης, και ασάφειας ως προς το για ποιον ισχύουν οι κανόνες». Αποτέλεσμα αυτών των αδυναμιών είναι –παρά τις συνολικές βελτιώσεις– η επιμονή του κινδύνου διαφθοράς. Τα σημαντικότερα προβλήματα που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι η αδιαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας καθώς και η αδιαφάνεια που συνδέεται με τις ομάδες συμφερόντων της ΕΕ (lobbies), η κακή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, η ελλιπής προστασία πληροφοριοδοτών της ΕΕ και οι ήπιες κυρώσεις που υφίστανται οι διεφθαρμένες εταιρείες. Η έκθεση καλεί τα όργανα να καταγράψουν το «νομοθετικό αποτύπωμα» των ομάδων συμφερόντων όσον αφορά το σχεδιασμό πολιτικών, τη νομοθεσία και τις τροποποιήσεις και καλεί επίσης τα όργανα να δημοσιεύσουν όλα τα έγγραφα που αφορούν στη νομοθετική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων αρχείων από τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων που πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το Αρχείο Διαφάνειας της ΕΕ για τις ομάδες συμφερόντων πρέπει να είναι υποχρεωτικό και να επεκταθεί στο Συμβούλιο και στις Πρεσβείες, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η εικόνα των ευρωπαϊκών οργάνων έχει πληγεί εξαιτίας μιας σειράς σκανδάλων κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, σχολιάζει το δημοσίευμα. Η έκθεση καλεί τέλος για την ενίσχυση της προστασίας των πληροφοριοδοτών της ΕΕ και για της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) η οποία έχει κατηγορηθεί από ευρωβουλευτές ότι διατηρεί στενές σχέσεις με την Επιτροπή ώστε να διατηρεί «λειτουργική ανεξαρτησία».