Η πλειονότητα του αυστριακού πληθυσμού εκτιμά θετικά την μέχρι τώρα μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μάιο του 2004, όπως διαπιστώνει δημοσκόπηση της Αυστριακής Εταιρείας Ευρωπαϊκής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία συμπλήρωσης την 1η Μαΐου 2014, δέκα χρόνων από την ένταξη ως πλήρη μέλη στην ΕΕ, της Κύπρου, της Μάλτας και οκτώ χωρών της Ανατολικής Ευρώπης — της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Τσεχίας.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι Αυστριακοί, σε ποσοστό 53%, θεωρούν ως μια «καλή απόφαση» την ένταξη των δέκα αυτών χωρών, σε ποσοστό 24% την εκτιμούν ως «κακή απόφαση», ενώ για ένα ποσοστό 20% δεν υπήρξε «ούτε καλή ούτε κακή» απόφαση.

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό εκείνων που επικροτούν την διεύρυνση μεταξύ των προσώπων ηλικίας κάτω των 25 χρόνων — ανέρχεται στο 68%, ενώ μόνον 16% σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι το ποσοστό εκείνων που την αποδοκιμάζουν.

Αρκετά σκεπτική εμφανίζεται η ομάδα των προσώπων ηλικίας άνω των 66 χρόνων, στην οποία το ποσοστό των θετικά διακείμενων βρίσκεται στη δημοσκόπηση στο 42% ενώ το ποσοστό των ερωτηθέντων που απαντά αρνητικά φθάνει στο 30%.

Ωστόσο οι μελλοντικές διευρύνσεις της ΕΕ απορρίπτονται από την πλειονότητα των Αυστριακών, με μόλις το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων να υποστηρίζει την ένταξη στην ΕΕ της ΠΓΔΜ, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενώ χαμηλότερης υποστήριξης —από το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων— τυγχάνει η ένταξη της Αλβανίας και του Κοσόβου, με μια ενδεχόμενη μελλοντική συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ να υποστηρίζεται από μόλις το 15%.