Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και την προστασία των υποδομών πληροφορικής από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, αναφέρει ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη περαιτέρω δράσης και προτείνει την σύσταση, έως το 2012, ενός αποτελεσματικού δικτύου ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT).

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας είναι καίριο ζήτημα, αφού αποτελεί προϋπόθεση ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να εμπιστεύονται το Διαδίκτυο.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για το ψηφιακό θεματολόγιο Νίλι Κρους δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται και δικαίως προσδοκούν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, ανθεκτικά και αξιόπιστα ηλεκτρονικά δίκτυα και υπηρεσίες. Την τελευταία διετία έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, πρέπει πάντως να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των συνεχώς μεταλλασσόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι νέες και τεχνολογικά πιο εξελιγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο μπορούν να διαταράξουν ή να καταστρέψουν ζωτικές κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες. Για παράδειγμα αναφέρονται οι επιθέσεις στα δίκτυα του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών πριν από τη σύνοδο κορυφής της ομάδας των G20, στο σύστημα της ΕΕ περί εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και πιο πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην ίδια την Επιτροπή.

Τα γεγονότα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη να έχει δημιουργηθεί το 2012 στην Ευρώπη ένα δίκτυο από κυβερνητικές/εθνικές ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), να οργανωθούν τακτικότερα προσομοιώσεις επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και να εξεταστούν θέματα διακυβέρνησης σχετικά με την ασφάλεια αναδυόμενων τεχνολογιών.