Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Σλοβενίας και της Κροατίας συμφώνησαν στη Λιουμπλιάνα, στην πρώτη κοινή συνεδρίασή τους, ότι με στόχο την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιούνται κοινές συσκέψεις δύο φορές ετησίως και ότι βαθμιαία σε αυτή τη μορφή συνεργασίας θα ενταχθούν και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στα συμπεράσματα, τα οποία τα μέλη των δύο Επιτροπών αποδέχθηκαν ομόφωνα -μεταξύ άλλων- επισημαίνεται η σημασία του διαλόγου με τους πολίτες για το μέλλον της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα, κατά προτίμηση σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ και στον ρόλο της ως προστάτιδα της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπλέον εκφράζεται η εκτίμηση ότι στον διάλογο πρέπει να ενταχθούν και ζητήματα διεύρυνσης της ΕΕ στα κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

"Χαιρετίζουμε πρωτοβουλίες ορισμένων εθνικών Κοινοβουλίων για την ενδυνάμωση του ρόλου τους στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Χαιρετίζουμε τα συμπεράσματα της διάσκεψης των προέδρων Κοινοβουλίων ότι οι υπάρχουσες ελλείψεις στη διαδικασία ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου, με τον οποίο θα αποφευχθούν αλλαγές της συνθήκης της Λισαβόνας" σημειώνεται στα συμπεράσματα των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Σλοβενίας και της Κροατίας.

"Η πολιτική της ΕΕ πρέπει με κατανοητό τρόπο να προσεγγίσει τους πολίτες και ο συντονισμός είναι ο σωστός δρόμος για να επιτευχθεί" δήλωσε ο πρόεδρος της Κροατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Ντανιέλ Μόντεκαρ.

Συμφώνησε δε, με τον πρόεδρο της Σλοβενικής Επιτροπής, Γιόζεφ Χόρβατ, ο οποίος στη συζήτηση είπε ότι οι Βρυξέλλες για την πλειοψηφία των πολιτών των κρατών-μελών είναι "πολύ μακριά", δηλαδή θεωρούν ότι πρόκειται για απομονωμένο κέντρο, στο οποίο λαμβάνονται γραφειοκρατικές αποφάσεις.

Είναι ανάγκη η θέση αυτή να αλλάξει και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που έχουν διαβρωθεί από τις κρίσεις, την ανεργία των νέων και τον αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό.