Ο υπουργός Υγείας της Κύπρου, Φίλιππος Πατσαλής έδωσε οδηγίες για τροποποίηση των προνοιών της νομοθεσίας που αφορούν στην επιβολή ποινών, στις απάτες με τρόφιμα και ζωοτροφές ώστε λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό όφελος που επιφέρει στην επιχείρηση μια τέτοια απάτη,οι ποινές να είναι ανάλογες και αποτρεπτικές,

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και έχει λάβει ευμενή σχόλια από την ΕΕ για τις πληροφορίες που έχει διαβιβάσει στο νεοσύστατο δίκτυο της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης στα τρόφιμα (FOOD  FRAUD), όπως και για τις επιτυχίες των κυπριακών Υπηρεσιών να εξιχνιάσουν πλήρως υποθέσεις απάτης στην αλυσίδα των τροφίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για καλύτερο συντονισμό και υλοποίηση των δράσεων που λαμβάνει η Κύπρος, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαΐου 2014, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Υγειονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας (Εθνικό Σημείο Επαφής του Δικτύου για την Καταπολέμηση της Απάτης στον Τομέα των Τροφίμων) Χρίστου Χρίστου, σύσκεψη, στην οποία συζητήθηκε συμφωνήθηκε το πλαίσιο δράσης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υγειονομικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Τελωνείων, του Αρχηγείου Αστυνομίας, το Εθνικό Σημείο Επαφής της EUROPOL, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, και του Τμήματος Γεωργίας, αναφέρεται περαιτέρω στην ανακοίνωση.