Επιταγή ύψους 87 χιλιάδων ευρώ παρέδωσε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, για τους σκοπούς της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων, η οικογένεια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη.

Το ποσό προήλθε από τις εισφορές που έγιναν στη μνήμη του.

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια αναφέρει ότι επέλεξαν τη ΔΕΑ γιατί πρόκειται για δικοινοτικό θεσμό, ο οποίος εργάζεται για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων των δύο κοινοτήτων, δεδομένου ότι ο Γλαύκος Κληρίδης πέθανε με τον καημό της διαιρεμένης Κύπρου.