Με εντυπωσιακό ρυθμό αυξάνεται ο πληθυσμός της Μελβούρνης που σήμερα ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια κατοίκους

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πολιτειακής κυβέρνησης ο πληθυσμός της Μελβούρνης θα φτάσει τα 8 εκατ. κατοίκους έως το 2051. 

Η Μελβούρνη αυξάνεται πληθυσμιακά τόσο λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης, όσο και της μετανάστευσης από το εξωτερικό.