Η βελγική οικονομία ανακάμπτει, όμως η 10μηνη πλέον πολιτική κρίση στο Βέλγιο "καθυστερεί σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να υφίστανται επιδείνωση οι δομές της βελγικής οικονομίας, που έγιναν με τη διεθνή οικονομική κρίση ευάλωτες", διαπιστώνει σήμερα το ΔΝΤ.

Στο υπόμνημά του γιά την οικονομία του Βελγίου το ΔΝΤ βεβαιώνει, πάντως, ότι "φέτος, το βελγικό ΑΕΠ θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,7%, μετά από την περυσινή ανάπτυξη σε ποσοστό 2% του ΑΕΠ, ενώ γιά το '12 προβλέπεται πλέον μία ανάπτυξη του ΑΕΠ σε ποσοστό 1,9%. Κατά συνέπειαν, η βελγική οικονομία ξεπερνά τη διεθνή οικονομική κρίση και την ύφεση στη διεθνή οικονομία, ενώ σταθεροποιείται το ποσοστό των ανέργων της και ανασυγκροτείται, σε βαθμό ικανοποιητικό, ο τραπεζικός τομέας".

Το ΔΝΤ "κρίνει θετικά τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος στο Βέλγιο από το 6% του ΑΕΠ το '09, στο 4,6% του ΑΕΠ, πέρυσι, ένα ποσοστό που υπερέβη και το δηλωθέν, ως στόχο, στην Επιτροπή Βρυξελλών(4,8%) ".

"Όμως, το μεγάλο εξωτερικό κρατικό χρέος κι η πολιτική αβεβαιότητα προκαλούν την ανησυχία των χρηματαγορών, ενώ οι βελγικές τράπεζες παραμένουν ευάλωτες, εξαιτίας αυτής ακριβώς της στάσης των χρηματαγορών της ευρωζώνης", υπογραμμίζεται στο ίδιο υπόμνημα του ΔΝΤ. "Αλλες δομές που χρήζουν βελτίωσης, είναι η πλήρης απασχόληση, η ανταγωνιστικότητα κι ένας ακόμα μεγαλύτερος αναπτυξιακός χαρακτήρας της βελγικής οικονομίας", προστίθεται τέλος στο ίδιο υπόμνημα.