Η Αυστραλία υπέγραψε νέα Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν εργαστεί στη χώρα τους και στην Αυστραλία και έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, μπορούν πλέον να λαμβάνουν σύνταξη από τους ασφαλιστικούς φορείς και των δύο χωρών.

Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εν λόγω συμφωνία "ενισχύει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών", ενώ επισημαίνεται ότι διμερείς συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης έχουν υπογραφεί και με άλλες 24 χώρες.