Η Ένωση Δικαστών «Ευρωπαίοι Δικαστές για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» -MEDEL, εξέδωσε ψήφισμα, το οποίο υπογράφουν νομικοί από είκοσι δικαστικές οργανώσεις των χωρών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μια αληθινή δημοκρατία, λοιπόν, αξιώνει ανεξάρτητα δικαστήρια, δικαστές και εισαγγελείς, ικανούς να υπερασπίζονται και να προστατεύουν τους πολίτες και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εγρήγορσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα, προς εδραίωση της δημοκρατίας», τονίζεται μεταξύ άλλων.

Το εν λόγω ψήφισμα εκδόθηκε με αφορμή την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης στην Ευρώπη (23.5.2014), όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση της «Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για την Δημοκρατία και τις Ελευθερίες», έχει δε ως αποδέκτες τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, στο ψήφισμα επισημαίνεται, μεταξύ των άλλων, ότι «αποτελεί θεμελιώδη αρχή, να διασφαλίζεται στους ευρωπαίους πολίτες να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους έχοντας πρόσβαση σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα».

Αυτό, αναφέρεται στο ψήφισμα, «απαιτεί δημοκρατική νομική καλλιέργεια, ικανή να υπερασπίζεται τα θεμελιώδη πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλά και απόλαυση κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών συνθηκών τέτοιων, που να επιτρέπουν στους πολίτες ελεύθερες και συνειδητές επιλογές».

Και προστίθεται:

«Αν και τα δικαιώματα αυτά θεωρούνται από τους ευρωπαίους πολίτες ως σύμφυτα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως δεδομένα, καθώς αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο από οργανωμένα συμφέροντα, που επιχειρούν ακόμα και να θέσουν σε ίση μοίρα τα κυρίαρχα κράτη με ιδιωτικές εταιρείες» και «έτσι, το δικαίωμα σε ανεξάρτητο δικαστήριο αποτελεί και αυτό, υπ' αυτήν την έννοια, ένα θεμελιώδες δικαίωμα».

Τέλος, στο εν λόγω ψήφισμα σημειώνεται:

«Η Ενωμένη Ευρώπη πρέπει να κτιστεί πάνω στα πολιτικά δικαιώματα, που υλοποιούνται και εφαρμόζονται από μιαν ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και όχι απλώς πάνω στην απορρύθμιση των αγορών».