Το 44,9% των Ρουμάνων έχει καλή και πολύ καλή άποψη για τον βασιλικό οίκο της Ρουμανίας και το 47,3% θα ψήφιζε κατά της μοναρχίας σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, με θέμα "απόψεις για τη μοναρχία", που διεξήχθη από το ινστιτούτο μελετών INSCOP.

Η αντίληψη για τον βασιλικό οίκο έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τα αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2013. Στην περσινή έρευνα, το 41% των Ρουμάνων εξέφρασε καλή και πολύ καλή άποψη.

"Το ποσοστό δημοτικότητας του βασιλικού οίκου είναι υψηλό. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι φαίνεται να έχουν αυξηθεί ελαφρά, σε συνθήκες υπό τις οποίες που δεν ίσχυαν πέρσι, καθώς φέτος είμαστε σε μια εκλογική χρονιά, ως εκ τούτου, στη δημόσια ατζέντα δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που συνδέονται με τη μοναρχία" ανέφερε ο συντονιστής έργου του INSCOP Νταρίε Κριστέα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που διενεργήθηκε από 1 έως 7 Μαΐου 2014, για λογαριασμό της εφημερίδας "Αντεβαρούλ" του Βουκουρεστίου, το 37,8% των ερωτηθέντων τονίζει ότι δεν έχει ούτε καλή ούτε κακή άποψη για τη μοναρχία και το 5,6% δεν γνωρίζει ή δεν επιθυμεί να απαντήσει.

Το 30,2% των Ρουμάνων δηλώνει ότι θα ψήφιζε υπέρ της μοναρχίας, αν διεξαγόταν δημοψήφισμα για την αλλαγή του ρουμανικού πολιτεύματος.

Από την άλλη πλευρά, το 47,3% των πολιτών απαντά ότι θα ψήφιζε κατά της μοναρχίας και υπέρ της διατήρησης της δημοκρατίας και το 22,5% δεν επιθυμεί να απαντήσει.

Η έρευνα εντάσσεται στην περιοδική κοινωνιολογική μελέτη "Η αλήθεια για τη Ρουμανία", στην οποία εξετάζονται απόψεις που αφορούν βασικές πτυχές της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.