Τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα όρια της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας απορρίπτει, με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στο διεθνή οργανισμό, πρέσβης Νίκος Αιμιλίου.

Ο κ. Αιμιλίου, σε απάντηση επιστολής, ημερομηνίας 25 Απριλίου, του Τούρκου Μόνιμου Αντιπροσώπου προς τον γγ του ΟΗΕ, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι ισχυρισμοί της Τουρκίας περί των ορίων της υφαλοκρηπίδας της:

α)δεν έχουν καμία βάση, ούτε σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ούτε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και

β) νομικά είναι άκυροι.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι ισχυρισμοί της Τουρκίας παραβλέπουν παντελώς την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την Υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία τυγχάνει σχεδόν καθολικής συμμετοχής και αντικατοπτρίζει το σχετικό Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο.

Επιπλέον, ως προς τους υπόλοιπους ισχυρισμούς της Τουρκίας, σημειώνεται ότι με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 541 (του 1983) και 550 (του 1984), οι οποίες καταδικάζουν την απόσχιση μέρους της Δημοκρατίας της Κύπρου και θεωρούν ως νομικά άκυρη τη διακήρυξη της «ΤΔΒΚ», συνάγεται ότι οποιεσδήποτε «συμφωνίες» με αυτή την παράνομη οντότητα είναι επίσης νομικά άκυρες. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, τονίζεται, η «συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας», στην οποία αναφέρεται η εν λόγω επιστολή του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Τουρκίας και η σχετική ρηματική διακοίνωση της 10ης Απριλίου 2014, είναι παντελώς άκυρη και κενή περιεχομένου και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Η επιστολή κυκλοφόρησε χθες ως επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ.