Ένα δημοψήφισμα σχετικά με μια αμφιλεγόμενη τροποποίηση της σλοβενικής νομοθεσίας που αφορά την πρόσβαση στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών της κομμουνιστικής γιουγκοσλαβικής εποχής διεξήχθη την Κυριακή αλλά δεν κρίθηκε έγκυρο λόγω ανεπαρκούς συμμετοχής.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, το 67,3% των ψηφοφόρων είναι αντίθετοι με αυτές τις τροπολογίες, αλλά με τη συμμετοχή να βρίσκεται μόνο στο 11,7%, το δημοψήφισμα δεν μπορεί να επικυρωθεί. Για να κριθεί έγκυρο ένα δημοψήφισμα σύμφωνα με το σλοβενικό δίκαιο απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον του 20% των ψηφοφόρων.

Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το σλοβενικό κοινοβούλιο τον περασμένο Ιανουάριο, αναμένεται να διευκολύνουν την πρόσβαση στα αρχεία της κομουνιστικής εποχής, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αλλά η αντιπολίτευση με επικεφαλής το Δημοκρατικό Κόμμα της Σλοβενίας, με πρωτοβουλία του οποίου διοργανώθηκε το δημοψήφισμα την Κυριακή, θεωρεί ότι οι νέες διατάξεις είναι ικανές να προστατεύσουν τα αρχεία του πρώην κομμουνιστικού καθεστώτος και να περιπλέξουν το έργο των ερευνητών.

Οι τροποποιήσεις δίνουν πλήρη πρόσβαση στα αρχεία, αλλά και σε όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες, όπως το θρήσκευμα, η οικογενειακή κατάσταση ή η σεξουαλική δραστηριότητα, την εποχή της πρώην κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας. Τα αρχεία της γιουγκοσλαβικής εποχής άνοιξαν το 2006 σχεδόν 15 χρόνια μετά την αποχώρηση της Σλοβενίας από την πρώην Γιουγκοσλαβία και την ανεξαρτητοποίησή της.