Το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε  αποφάσισε να ακυρώσει το πάγωμα κεφαλαίων που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Συριακή Διεθνή Ισλαμική Τράπεζα.

Το δικαστήριο έλαβε αυτή την απόφαση γιατί η Ε.Ε. απέτυχε να αποδείξει ότι οι συναλλαγές που διεξάγονταν μέσω της τράπεζας ενείχαν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνό και πως τα ποσά προέρχονταν από το συριακό καθεστώς.