Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της προώθησης του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, τον οποίο, ωστόσο, μπλοκάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν προειδοποίησε χθες και τη Σερβία να «παγώσει» το έργο, τονίζοντας τις υποχρεώσεις του Βελιγραδίου έναντι της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενιαία αγορά ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ανακοίνωσε την αναστολή των εργασιών κατασκευής του βουλγαρικού τμήματος του South Stream, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμόρφωση της χώρας του με τις υποδείξεις της Επιτροπής, η οποία είχε κινήσει διαδικασία επί παραβάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, στις 2 Ιουνίου σε βάρος της Σόφιας, σχετικά με τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων κατασκευής του έργου.

Αντίστοιχος έλεγχος των διαδικασιών για την ανάθεση των συμβάσεων σε άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ που εμπλέκονται στο έργο (Αυστρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Σλοβενία και Ιταλία) είναι επίσης σε εξέλιξη.

Από ιταλικής πλευράς ανακοινώθηκε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είναι σε επαφή με τους ομολόγους του των άλλων εμπλεκομένων με τον αγωγό κρατών με στόχο την προώθηση της κατασκευής του.

Στις 9 Ιουνίου, πάντως, η Σερβία αρνήθηκε να πράξει όπως η Βουλγαρία.

«Μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από τη σερβική κυβέρνηση, αλλά δεν έχει επιτευχθεί. Οι εργασίες για τον South Stream συνεχίζονται όπως είχε προγραμματιστεί. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές, η κυβέρνηση θα λάβει σχετική απόφαση και θα ενημερωθείτε επ’ αυτής» ανέφερε ο πρωθυπουργός της Σερβίας, διαψεύδοντας έναν από τους υπουργούς της σερβικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τον οποίο επέκειτο αναστολή εργασιών για το σερβικό τμήμα του αγωγού.

Η Επιτροπή υπενθύμισε στη Σερβία τις «ειδικές υποχρεώσεις» της έναντι του ευρωπαϊκού κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ενεργειακή Κοινότητα. 

«Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η Σερβία θα πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, η οποία συνεπάγεται την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας (...). Οι διατάξεις σχετικά με τον διαχωρισμό, την πρόσβαση τρίτων και τον καθορισμό των τιμών θα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές. 

Ενδεχόμενες απαλλαγές θα πρέπει να ζητούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες» τόνισε ο εκπρόσωπος του επιτρόπου για τη διεύρυνση Στέφαν Φίλε, ο οποίος επανέλαβε τις ανησυχίες της Επιτροπής για τη συμβατότητα της συμφωνίας για τον South Stream με το δίκαιο της ΕΕ.