Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου εξέδωσε κατά πλειοψηφία απόφαση, με την οποία απορρίπτει τις προσφυγές δημόσιων υπαλλήλων εναντίον της νομοθεσίας για την έκτακτη εισφορά του 2011, που επιβλήθηκε πριν από τη μνημονιακή σύμβαση με τους διεθνείς δανειστές.

Η πλειοψηφία της Ολομέλειας έκρινε ότι οι αιτητές απέτυχαν να πείσουν πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι οι πρόνοιες του σχετικού νόμου είναι αντισυνταγματικές.

Στην απόφαση τονίζεται ότι η πλειοψηφία των δικαστών δεν έχει πεισθεί ότι η επιβολή έκτακτης εισφοράς στους μισθούς και συντάξεις στον δημόσιο τομέα παραβιάζει την αρχή της ισότητας, όπως είχαν επιχειρηματολογήσει οι αιτητές.

Προστίθεται ότι οι δαπάνες προσωπικού, οι οποίες υπερέβαιναν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ήταν οι μεγαλύτερες του δημοσίου τομέα.

«Το κράτος μέσω της Βουλής, μπροστά στην εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, είχε την ευχέρεια να λάβει έκτακτα μέτρα, νοουμένου ότι αυτά δεν θα ήταν ασύμφωνα με το Σύνταγμα, για εξισορρόπηση της κατάστασης και για συγκράτηση των δημοσίων οικονομικών» ανέφερε στην απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο.

Έκρινε, επίσης, ότι η σχετικά μικρή μείωση του μισθού δεν επηρεάζει καθόλου τον πυρήνα του δικαιώματος σε μισθό, το οποίο παραμένει άθικτο.