Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο στην Σουηδίαεπειδή δεν έχει υιοθετήσει ακόμη μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί από τους πάροχους τηλεφωνίας και Διαδικτύου να κρατούν τα δεδομένα επικοινωνίας των καταναλωτών.

Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρχές για να "καταπολεμήσουν σοβαρά εγκλήματα και τη διεθνή τρομοκρατία", δήλωσε ο Μάρσιν Γκράμπιεκ, εκπρόσωπος ευρωπαίας Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλστρεμ.

"Η οδηγία προβλέπει ότι όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεφωνίας και Διαδικτύου πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες και ότι οι αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, σεβόμενες όμως την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα των πολιτών", πρόσθεσε. "Αν οι χώρες μέλη δεν την υιοθετήσουν, τότε δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα".

Η προθεσμία για την υιοθέτηση της οδηγίας αυτής ήταν ο Σεπτέμβριος του 2007, ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ζητήσει ήδη από το 2010 από τη Σουηδία να την υιοθετήσει.

Η σουηδική κυβέρνηση στο τέλος της περσινής χρονιάς υπέβαλε ένα σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο όμως μπλόκαραν τρία κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο στη Σουηδία ύψους 9.597 ευρώ για κάθε ημέρα που περνά από την πρώτη απόφαση του 2010, ποσό που μέχρι στιγμής έχει φτάσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.