Αιχμές για την αντιμετώπιση της κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε ο Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων Λάζλο Άντορ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Euobserver η οποία επικαλείται ομιλία του την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο.

«Οι πολιτικές λιτότητας σε πολλές περιπτώσεις στην ουσία επιδείνωσαν την κρίση» τόνισε ο Επίτροπος και πρόσθεσε ότι η ΟΝΕ ήταν προβληματική από την αρχή, καθώς υποχρέωνε τα κράτη-μέλη που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα να κάνουν βαθιές περικοπές στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα μέσω εσωτερικής υποτίμησης.

«Η εσωτερική υποτίμηση έχει οδηγήσει σε υψηλή ανεργία, πτώση στο εισόδημα των νοικοκυριών και αύξηση της φτώχειας -κυριολεκτικά δυστυχία για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους», σύμφωνα με την εκτίμηση του Επιτρόπου, για τον οποίο η ΟΝΕ δεν διαθέτει ακόμη κοινή δημοσιονομική ικανότητα ούτε πρόβλεψη δανειστή έσχατης ανάγκης παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, όπως η συμφωνηθείσα τραπεζική ένωση.

Το ευρώ, σύμφωνα με τον Άντορ, αποτέλεσε παγίδα για ορισμένα κράτη-μέλη «που αδυνατούν να προσαρμοστούν στις οικονομικές κρίσεις μέσω προσαρμοσμένων νομισματικών πολιτικών και υποτίμησης στην ισοτιμία συναλλάγματος».

Παράλληλα ο ίδιος εντοπίζει ένα οικονομικό και κοινωνικό παράδοξο στην ΟΝΕ:

«Αφενός, εισάγουμε κοινωνική νομοθεσία για να βελτιώσουμε εργασιακές προδιαγραφές και να δημιουργήσουμε θεμιτό ανταγωνισμό στην ΕΕ. Αφετέρου, θεσπίζουμε μια νομισματική ένωση η οποία μακροπρόθεσμα ενισχύει τις ασυμμετρίες στην κοινότητα και διαβρώνει τη δημοσιονομική βάση για το εθνικό κράτος πρόνοιας».

Μια πιθανή λύση θα ήταν η απόσυρση χρημάτων από τα εθνικά ταμεία μέσω των δημοσιονομικών μεταφορών ανάμεσα στα μέλη που χρησιμοποιούν το ευρώ, εκτιμά ο Επίτροπος. Μέρος από το συγκεντρωθέν χρηματικό ποσό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανεργίας.

Αλλά η δημοσιονομική εξυγίανση που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των ελλειμμάτων με την ταυτόχρονη παρεμπόδιση της συσσώρευσης χρέους είναι υψίστης σημασίας για την προσπάθεια εξόδου από την κρίση στην Ευρώπη.

Οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική εξυγίανση σημειώνουν ότι υπάρχει ανάγκη για επιτάχυνση της εξυγίανσης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης του ελλείμματος.