Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Κύπρου με το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Στόχος, η προώθηση της ανάπτυξης στην Κύπρο, η προαγωγή και αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της, η καλλιέργεια ερευνητικής παιδείας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και η συνεργασία στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ενέργειας, της Επιστήμης, της Έρευνας και της Εκπαίδευσης.

Το μνημόνιο, το οποίο υπέγραψαν ο πρύτανης, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης, προνοεί, μεταξύ άλλων, την προώθηση κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνών για την κατανόηση ή και αντιμετώπιση προβλημάτων σε τομείς όπως η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς επίσης την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ανταλλαγή πληροφοριών και την τοποθέτηση φοιτητών του Πανεπιστημίου σε υπηρεσίες του ΥΕΕΒΤ.

Κατά την τελετή υπογραφής του μνημονίου ο πρύτανης καλωσόρισε με ιδιαίτερη χαρά τον υπουργό, σημειώνοντας παράλληλα ότι το θέμα της ενέργειας απασχολεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου και βρίσκεται στο επίκεντρο της ερευνητικής του δράσης. Πρόσθεσε, επίσης, ότι στις επόμενες δεκαετίες, οι τρεις πυλώνες οι οποίοι θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη είναι η επιστήμη- τεχνολογία, η γεωπολιτική και η ενέργεια. «Το μέλλον ανήκει στις χώρες αυτές οι οποίες θα καταφέρουν να βρεθούν μπροστά σε αυτούς τους τομείς. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι έτοιμο να συνεργαστεί με το ΥΕΕΒΤ προς αυτή την προοπτική» δήλωσε ο κ. Χριστοφίδης.

Ο υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης, ανέφερε ότι στόχος του υπουργείου είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας της γνώσης. Απαριθμώντας τις πρόνοιες του μνημονίου, ο υπουργός τόνισε τη σημασία της υλοποίησής τους σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.