Αρνητική πρωτιά για τη Βουλγαρία. Τη μεγαλύτερη εισοδηματική απόσταση από την ΕΕ παρουσιάζει η βαλκανική χώρα, η οποία σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για το 2013, παραμένει το πιο φτωχό κράτος-μέλος των «28».

Συγκεκριμένα, το 2013, η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση στα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκπεφρασμένη σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) κυμάνθηκε από το 49% (στη Βουλγαρία) έως το 138% (στο Λουξεμβούργο) του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυμάνθηκε από το 47% (στη Βουλγαρία) έως το 264% (στο Λουξεμβούργο) του ευρωπαϊκού μέσου όρου.