Να βάλει στη ατζέντα του τις ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς της δικαιοσύνης και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών κάλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επίτροπος αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντιγκ

Όπως αναφέρεται στο έντυπο ευρωπαϊκής ενημέρωσης Agence Europe, σε ομιλία της στη δεξαμενή σκέψης Centre for European Policy Studies (CEPS) η Επίτροπος αναφέρθηκε στα θέματα που αναμένεται να συζητήσουν οι ηγέτες της ΕΕ, 26 και 27 Ιουνίου, καθώς το μέλλον των πολιτικών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ερχομένου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, η ίδια ανέφερε τρεις άξονες: Ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί, κινητικότητα και συμβολή του τομέα δικαιοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη.

Ορισμένα θέματα υψηλού συμβολισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικά, σημείωσε η ίδια, όπως το μέλλον του μηχανισμού επιβολής προληπτικών μέτρων από την Επιτροπή εναντίον κράτους μέλους που παραβιάζει θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές, καθώς και η προστασία της ελεύθερης κυκλοφορία των προσώπων, η οποία αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη αρχή, αλλά δε θα πρέπει η εφαρμογή της να επιτρέπει καταχρήσεις».

Το δημοσίευμα αναφέρει στη συνέχεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκφράσει την επιθυμία να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των περιπτώσεων κατάχρησης αυτής (ένα πρόβλημα που έχει πρωτίστως τεθεί από τη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σουηδία), αλλά η εν λόγω συζήτηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Οι ανησυχίες των τεσσάρων αυτών χωρών σημειώνονται σε μια σύντομη παράγραφο στο σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου αναφέρεται ότι το δικαίωμα των πολιτών να ζουν και να εργάζονται στην ΕΕ ελεύθερα θα πρέπει να προστατεύεται έναντι τυχόν καταχρήσεων. Εντούτοις, όπως αναφέρεται, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα κατά τη Σύνοδο Κορυφής.