«Ενέργεια: οι 28 θέλουν να έχουν σταθερή στάση έναντι της Ρωσίας σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση» επισημαίνει σε σημερινό δημοσίευμά του το έντυπο πληροφόρησης για ευρωπαϊκά θέματα Agence Europe.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι με φόντο την ουκρανική κρίση αλλά και τη διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για το φυσικό αέριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται να επιβεβαιώσει την αποφασιστικότητά του να μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό αέριο.

Όπως επισημαίνεται, στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου – το σχέδιο συμπερασμάτων της οποίας έχει, όπως αναφέρει, στη διάθεσή της η Agence Europe – το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει την πρώτη συζήτηση επί του σχεδίου στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Μαΐου. Στα συμπεράσματά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ζητήσουν «να ενταθούν οι προσπάθειες» για να μειωθεί η «ισχυρή» εξάρτηση της Ευρώπης από εξωτερικούς προμηθευτές για τις ενεργειακές της ανάγκες. Τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ θα υποστηρίξουν επίσης την άμεση εφαρμογή ενός πακέτου αποτελούμενου από επείγοντα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βραχυπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, πριν δηλαδή το χειμώνα 2014-2015.

Υπό το φως των εκτιμήσεων κινδύνου για διαταραχές στο βραχυπρόθεσμο εφοδιασμό της ΕΕ, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα ζητήσουν την ενίσχυση των πολιτικών αλληλεγγύης και των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης, όπως είναι η αποθήκευση φυσικού αερίου, η κατασκευή υποδομών έκτακτης ανάγκης, κυρίως στα πιο ευάλωτα κράτη μέλη, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο συμπερασμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα απαιτήσει επιπλέον ότι όλοι οι κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά της ΕΕ «να τηρούνται» στις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προωθούνται από τρίτες χώρες.

Βάσει της στρατηγικής που προτείνεται από την Επιτροπή, και πριν από τη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αναθέσει στους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών την αξιολόγηση άλλων μέτρων που απαιτούνται για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επιπλέον θα υπογραμμίσει και πάλι τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας (για την οποία πολιτικός στόχος παραμένει το τέλος του 2014) βάσει μιας περιφερειακής προσέγγισης, καθώς και τη σημασία της κατασκευής των υποδομών και διασυνδέσεων που υπολείπονται.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επιβεβαιώσει επίσης ότι θα λάβει την τελική απόφαση, τον Οκτώβριο το αργότερο, σχετικά με το νέο πλαίσιο των «πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030», συμπεριλαμβανομένων και άλλων μέτρων για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και των στόχων της ολοκληρωμένης διασύνδεσης της Ευρώπης μέχρι το 2030.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δώσει την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία που ανελήφθη στη Ρώμη στις αρχές Μαΐου από τους υπουργούς Ενέργειας των χωρών της ομάδας G7, την οποία χαιρέτισαν οι ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο και η οποία στοχεύει στην εφαρμογή πολιτικών με στόχο την οικοδόμηση «ενός πιο ανταγωνιστικού, διαφοροποιημένου, ευέλικτου ενεργειακού συστήματος και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».