Επαίνους στην Νορβηγία για την ακεραιότητα και την έλλειψη διαφθοράς σε κοινοβουλευτικούς, δικαστές και εισαγγελείς απονέμει σε έκθεση της η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).

Στην έκθεση για την Νορβηγία, η Ομάδα εκφράζεται με θετικό τρόπο, τόσο για το νορβηγικό δικαστικό σύστημα όσο και για την έλλειψη κρουσμάτων διαφθοράς μεταξύ των βουλευτών.

«Βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς στην Νορβηγία, χαίρουν υψηλής εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, χάρη στην μηδενική ανοχή που δείχνουν στη διαφθορά τα μέλη αυτών των επαγγελματικών κατηγοριών και χάρη στο σύστημα ελέγχου των δραστηριοτήτων τους, το οποίο βασίζεται κυρίως στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και στον δημόσιο έλεγχο», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Αναφερόμενη ειδικότερα στα μέλη του νορβηγικού κοινοβουλίου η GRECO εκφράζει την ικανοποίησή της, για την διαφάνεια που υπάρχει στην νομοθετική διαδικασία και τις ηθικές κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο του νορβηγικού Κοινοβουλίου.
Απευθυνόμενη στα μέλη του νορβηγικού δικαστικού συστήματος, η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισημαίνει ιδιαίτερα ότι «Η ακεραιότητα δικαστών και εισαγγελέων στην Νορβηγία αξίζει έπαινο».