Αναξιόπιστο χαρακτηρίζει το δικαστικό σύστημα της Κροατίας σε έκθεση της η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) και καλείς τις αρχές της χώρας να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα κατά της διαφθοράς στο κοινοβούλιο.

Στην έκθεση της για την Κροατία που δίνεται σήμερα στην δημοσιότητα, η GRECO επισημαίνει ότι η αναξιοπιστία του δικαστικού συστήματος της χώρας και τα κρούσματα διαφθοράς στους πολιτικούς, έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

Η GRECO συνιστά στις αρχές της Κροατίας να θέσουν ως πρώτη προτεραιότητα την επαναφορά της χαμένης αξιοπιστίας του δικαστικού συστήματος, ενισχύοντας τους μηχανισμούς λογοδοσίας για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, προκειμένου να διαλυθούν οι σκιές αμφιβολίας που υπάρχουν στους πολίτες, για την ακεραιότητα και διαφάνεια του δικαστικού συστήματος της χώρας.

Η Ομάδα Κρατών καλεί ακόμη το κοινοβούλιο της Κροατίας να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων σε βουλευτές και να τιμωρήσει εκείνους που η συμπεριφορά τους δεν πληροί τα αποδεκτά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς.

Η εφαρμογή των ένδεκα συνολικά συστάσεων που απευθύνει η GRECO στην Κροατία, θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, μέσω της διαδικασίας συμμόρφωσης.