Μία απόφαση – σταθμό έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο απεφάνθη σήμερα πως είναι «θεμιτή» η απαγόρευση του ισλαμικού ενδύματος κάλυψης (μπούρκα ή νικάμπ) στη Γαλλία.

Όπως αναφέρει το ΕΔΑΔ «η διαφύλαξη των προϋποθέσεων του 'ζούμε μαζί' είναι ένας θεμιτός στόχος» και συνεχίζει λέγοντας πως οι γαλλικές αρχές διαθέτουν «ευρύ περιθώριο αξιολόγησης» προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά συνέπεια, ο νόμος που ψηφίστηκε το 2010 κρίθηκε συμβατός με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συνεπώς, μπορεί ο νόμος σύμφωνα με το ΕΔΑΔ να είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση των γυναικών οι οποίες επιθυμούν να φορούν δημοσίως την μπούρκα και το νικάμπ, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε την επιβολή του νόμου αντικειμενικά και εύλογα τεκμηριωμένη.  

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και στην απόφαση αναφέρεται πως δεν υπήρξε από πλευράς γαλλικής κυβέρνησης παραβίαση των άρθρων 8 (δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και 9 (δικαίωμα στο σεβασμό της ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας)της Ευρωπαϊκής Σύμβασης.