Ανάπτυξη, ανεργία και ενέργεια, θα είναι οι βασικές προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας της ΕΕ.

Ο υφυπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων της χώρας Σάντρο Γκότζι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τόνισε πως η Ιταλία επιδιώκει να γίνει η ανάπτυξη ζήτημα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και κοινής δράσης, με τη δημιουργία μηχανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για παραγωγικές επενδύσεις κοινού ενδιαφέροντος.

Χαρακτήρισε την Ιταλική Προεδρία ως πολιτική ευκαιρία, καθώς αναλαμβάνει σε μια περίοδο μεταβατική για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ενώ για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, ανέφερε ότι η Ιταλική Προεδρία επιδιώκει να επικεντρωθεί σε τομείς της «πραγματικής» οικονομίας, όπως η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και η ψηφιακή ατζέντα. 

Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας, η Ρώμη επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ενίσχυση των μέσων που ήδη χρησιμοποιούνται, κυρίως των «εγγυήσεων για τη νεολαία», ή των πρωτοβουλιών για την αύξηση των προγραμμάτων κινητικότητας για μαθητευόμενους, με σκοπό να δημιουργηθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας είναι η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής προσέγγισης στα ζητήματα του ασύλου, της μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 

Σχετικά με τα θέματα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας και της κοινής ενεργειακής πολιτικής, ο υφυπουργός ευρωπαϊκών θεμάτων της Ιταλίας, αναγνώρισε ότι «δεν πρόκειται να δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική μέσα σε έξι μήνες», αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να συμπεριλάβει την ανάπτυξη μιας ενιαίας ενεργειακής αγοράς και μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής στις προτεραιότητές της για την επόμενη νομοθετική περίοδο.