Ως «εξαιρετική» χαρακτηρίζει την απόφαση του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης για την αποζημίωση των μετόχων της Yukos ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, είναι «εξαιρετικό που οι μέτοχοι έχουν την ευκαιρία να ανακτήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία» και διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν περιλαμβάνεται στους ενάγοντες και δεν έχει οικονομικό όφελος από την έκβαση της διαδικασίας.

Από την πλευρά του, ο Λεονίντ Νεφζλίν, πρώην ανώτατο στέλεχος του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού και εκ των τελευταίων κύριων μετόχων, εξέφρασε επίσης, από το Ισραήλ, την ικανοποίησή του για την απόφαση του διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου.