Η Αυστρία αισθάνεται όλο και περισσότερο... ευρωπαϊκή χώρα.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι πολίτες σε ποσοστό 77% αισθάνονται Ευρωπαίοι που είναι κατά 14 μονάδες υψηλότερο από εκείνο στην προηγούμενη ανάλογη έρευνα.

Οι Αυστριακοί βρίσκονται στη δεύτερη θέση του καταλόγου. Πρώτοι έρχονται οι Γερμανοί με 79%.

Ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά «ευρωπαϊκού συναισθήματος» εμφανίζουν οι Έλληνες, που, με ένα 49%, βρίσκονται στην 26η θέση του καταλόγου και ακολουθούν οι Ιταλοί με ποσοστό 47% και τελευταίοι είναι οι Βούλγαροι με 45%, ενώ ο μέσος όρος των πολιτών των «28» της ΕΕ βρίσκεται στο 65%.